Pelgrimskerk Zoetermeer

Update: de gesprekken met geselecteerde sollicitanten zullen DV dinsdag morgen 8 oktober plaatsvinden.

De Protestantse Gemeente te Zoetermeer zoekt voor de geloofsgemeenschappen rondom de Pelgrimskerk, de Oase en de Regenboog (POR), die vallen onder de wijkkerkenraad POR, een

Kerkelijk werker voor 32 uur in de week

waarvan 12 uur in de geloofsgemeenschap rondom de Pelgrimskerk en 20 uur in de geloofsgemeenschap rondom de Regenboog

We verwachten van hem/haar dat hij/zij

 • belijdend lid is van de Protestantse kerk in Nederland en meeleeft met zijn/haar gemeente
 • een opleiding tot kerkelijk werker heeft gevolgd
 • vanuit een levend geloof het werk wil doen
 • een hart heeft voor het ouderenwerk
 • en goed kan samenwerken in het team van pastores in de POR
 • eens in de maand een kerkdienst wil verzorgen op zondagochtend en zo mogelijk in het bezit is van een preekconsent
 • rouwbegeleiding op zich kan nemen en rouwdiensten kan verzorgen
 • zelfstandig pastor is in de geloofsgemeenschap rondom de Pelgrimskerk
 • in de vacature-tijd van de geloofsgemeenschap rondom de Regenboog de gemeente pastoraal kan bedienen
 • en affiniteit heeft met de pioniersplek “De Pelgrim”
 • zo snel mogelijk aanvang kan nemen met de werkzaamheden

De functieduur is twee jaar.

Uw sollicitatie bestaande uit een motivatiebrief en CV kunt tot 1 oktober 2019 mailen naar ds Carina Kapteyn, dsmckapteyn@gmail.com (voorzitter van de sollicitatiecommissie).

De sollicitatiegesprekken zullen waarschijnlijk worden gehouden in de week van 7 oktober. U leest daar binnenkort meer over op de website van de Pelgrimskerk. Daar is ook verdere informatie te vinden: www.pelgrimskerkzoetermeer.nl

Pelgrimskerk

De gemeenschap rondom de Pelgrimskerk is een levendige gemeenschap met hoofdzakelijk oudere gemeenteleden. Ooit begonnen als een gereformeerde kerk, is zij nu een van de drie protestantse geloofsgemeenschappen binnen de POR (Pelgrimskerk/Oase/Regenboog).

De kerk staat in de wijk Dorp van Zoetermeer. Veel activiteiten vinden plaats in ’t Centrum, de ontmoetingszaal naast de kerk. Ook de pioniersplek De Pelgrim (opgericht vanuit de POR) heeft haar kantoor en activiteiten op het kerkterrein.

Voor de gemeenschap rondom de Pelgrimskerk ligt het accent vooral op de eredienst, het onderling omzien naar elkaar en ontmoetingen tijdens maaltijden. Het aantal vrijwilligers en de betrokkenheid van de gemeenteleden is relatief hoog.

De pastor van de Pelgrimskerk is met ingang van 1 oktober 2019 met pensioen gegaan.

Meer info: www.pelgrimskerkzoetermeer.nl


Regenboog

In de gemeenschap rondom de Regenboog staat de veelkleurigheid, gesymboliseerd in de kleuren van de regenboog (tevens verbondssymbool), centraal.

De gemeenschap in de wijk Rokkeveen kenmerkt zich door veelkleurige vieringen, pastoraat en diaconaat. Dit laatste zien we onder andere terug in het wekelijkse inloophuis waarbij er samen gegeten wordt en er een middagpauze dienst gehouden wordt.  

Het vormings- en toerustingsprogramma voorziet jaarlijks in een breed spectrum van thema- en leeravonden.

Het is een actieve gemeenschap waaraan veel gemeenteleden een bijdrage leveren.

De huidige predikant van deze gemeenschap vertrekt per 1 november 2019.

Meer info: www.pwgderegenboog.nl


Oase

De gemeenschap rondom de Oase in de wijk Meerzicht is een open gemeenschap, waar lofzang en ontmoeting met elkaar en met andersgelovigen centraal staan.

Predikant is mevr. ds. M.C. Kapteyn.

Meer info: www.oase-meerzicht.nl


De Pelgrim

De pioniersplek De Pelgrim is een monastieke pioniersplek met ruimte voor spiritualiteit en zingeving.

De Pelgrim is er voor alle mensen die zich bezig houden met thema’s rondom zingeving. Er is een breed programma met diverse activiteiten.

De Pelgrim is christelijk oecumenisch van opzet, dit betekent dat we opereren vanuit de volle breedte van de kerken.

Meer info: www.depelgrimzoetermeer.nl