Pelgrimgangers

Op zondag

Elke zondagmorgen komt de Pelgrimskerkgemeente om 10.00 uur samen voor de zondagse eredienst in de Pelgrimskerk. Samen zoeken wij Gods nabijheid en Zijn wil voor ons leven. We loven en prijzen Zijn Naam met psalmen, gezangen en liederen. We doen voorbeden voor elkaar en voor de wereld ver weg en dichtbij. Voor diegenen die niet naar de kerk kunnen komen, bieden we de kerkdienst aan via de kerkomroep. Zo zijn we als gemeente van Christus toch met elkaar verbonden!

Regelmatig gaat onze wijkpastor Sandra Hermanus-Schröder in deze erediensten voor. Ook ontvangen wij veel gastvoorgangers op de zondagmorgen. We laten ons graag inspireren door Bijbelse en praktische levenswijsheden en omzien naar elkaar is een groot goed waar we veel belang aan hechten.

Ongeveer vijf keer per jaar wordt in de morgendiensten de Maaltijd van de Heer gevierd. Er is een kringviering op Witte Donderdag. De overige vieren zijn bankenvieringen, dat wil zeggen dat brood, wijn/druivensap op de zitplaats worden aangereikt.

Na afloop van de morgendiensten bent u welkom in het wijkgebouw 't Centrum. Daar is gelegenheid elkaar verder te ontmoeten en na te praten over de dienst. Er wordt u koffie, thee of limonade aangeboden.

Elk jaar, in de Week van gebed voor de eenheid van de christenen (januari) en in de Vredesweek (september) wordt de oecumene in het Oude Dorp op bijzondere wijze zichtbaar in het centrum van Zoetermeer: de morgendiensten van zowel de Pelgrimskerk, de de Oude Kerk als de Nicolaasparochie worden gezamenlijk afgesloten met een korte afsluitende viering in een van deelnemende kerken.

Door de week

Regelmatig zijn er op de andere dagen van de week verschillende activiteiten in en rondom de Pelgrimskerk.

Zo zijn er in de maanden februari en maart de jaarlijkse huiskamergesprekken. In een huiskamer van een gemeentelid of in de consistorie komt een aantal mensen samen om te praten over een bepaald thema. Ontmoeting en geloofsgesprek gaan hierbij hand in hand.

Er zijn regelmatig maaltijden die o.a. worden verzorgd door de diaconie. Naast ontmoeting willen we omzien naar de ander die het minder heeft en daarom wordt er een inzameling gehouden voor een goed doel.

Ook is er regelmatig de mogelijkheid om samen wenskaarten te maken. Deze groep mensen komt regelmatig bij elkaar in de Pelgrimskerk. De kaarten zijn niet alleen te koop, maar worden ook gebruikt voor een hartelijke groet ter felicitatie of bemoediging vanuit de gemeente naar een mede-gemeentelid in vreugde of verdriet.

In het verenigingsgebouw ’t Centrum is er gedurende de gehele maand van alles te doen. Ook u kunt de ruimte huren voor uw bijeenkomst, evenement of vergadering. Voor meer informatie mailt u naar de beheerder van het gebouw.

Pastoraat

Een belangrijk deel van het samen gemeente zijn, bestaat uit het omzien naar elkaar, in goede en minder goede tijden. Door het bezoekwerk, een telefoontje, het sturen van kaarten en het voor elkaar bidden, willen we meeleven met eenieder die daar behoefte aan heeft. De contactpersonen, ouderlingen en de wijkpastor onderhouden daartoe contact met zoveel mogelijk gemeenteleden. Indien u het op prijs stelt, dat de wijkpastor u bezoekt, kunt u bellen of mailen.

Woord voor het jaar 2020

Ik geloof … Kom mijn ongeloof te hulp

(Marcus 9:24)

Uit: Dagteksten 2020