Pelgrimskerk Zoetermeer

Nieuws: Kerstnacht dienst samen met Regenboog en Oase in de Pelgrimskerk om 21:30 op 24 december 2019

Pelgrimgangers

Op zondag

Elke zondagmorgen komen de gemeenteleden en gasten, jong en oud, om 10.00 uur samen in de Pelgrimskerk. Samen zoeken wij Gods nabijheid, loven en prijzen wij Zijn Naam en doen voorbeden voor de wereld ver weg en dichtbij. Regelmatig gaat onze wijkpastor Marga Schipper-Boven in deze diensten voor. Ook ontvangen wij veel gastvoorgangers in ons kerkgebouw.


Ongeveer vijf keer per jaar wordt in de morgendiensten de Maaltijd van de Heer gevierd. Er is een kringviering op Witte Donderdag. De overige vieren zijn bankenvieringen, dat wil zeggen dat brood, wijn/druivensap op de zitplaats worden aangereikt.


Voor de allerjongsten (0-4 jaar) kan bij de koster oppasdienst aangevraagd worden. De ouders kunnen na de collecte hun kinderen ophalen in het Gonk voor de zegen.


Na afloop van de morgendiensten bent u welkom in het wijkgebouw 't Centrum. Daar is gelegenheid elkaar verder te ontmoeten en na te praten over de dienst. Er wordt u koffie, thee of limonade aangeboden.


Naast de vieringen op zondagmorgen zijn er een keer in de twee maanden Pelgrimsdiensten. Er is altijd een koor aanwezig in deze diensten. In december is dat traditiegetrouw Cantate Deo uit Zoetermeer. Om 18.20 uur begint de samenzang, waarna om 18.30 de dienst begint.


Ook op Kerstavond, Kerstmorgen, de eerste ochtend van het nieuwe jaar (in 't Centrum), Witte Donderdag, Goede Vrijdag zijn er diensten in de Pelgrimskerk.

Op Hemelvaartsdag  wordt er roulerend over de kerkgebouwen Pelgrimskerk, Regenboog en Oase 1 dienst gehouden.


Elk jaar, in de week van gebed voor de eenheid van de Christenen wordt de oecumene op bijzondere wijze zichtbaar in het centrum van Zoetermeer. De morgendiensten in zowel de Pelgrimskerk, de Adventskerk, de Oude Kerk en de Nicolaasparochie worden gezamenlijk afgesloten in de Oude Kerk. 


Door de week

Regelmatig zijn er ook op de andere dagen van de week verschillende activiteiten in en rondom de Pelgirmskerk:

Zo zijn er in de maanden februari en maart de jaarlijkse Huiskamergesprekken. In een huiskamer van een gemeentelid of in de consistorie komt een aantal mensen samen om te praten over een bepaald thema. Ontmoeting en geloofsgesprek gaan hierbij hand in hand.

Er zijn regelmatig maaltijden die o.a. worden verzorgd door de diakonie. Naast ontmoeting willen we ook omzien naar de ander die het minder heeft en daarom wordt er een inzameling gehouden voor een goed doel.

Ook is er regelmatig de mogelijkheid om samen wens kaarten te maken. Deze club komt regelmatig bij elkaar in de Pelgrimskerk. De kaarten zijn niet alleen te koop, maar worden ook gebruikt voor een hartelijke groet ter felicitiatie of bemoediging vanuit de gemeente naar een mede-gemeentelid in vreugde of verdriet.


Pastoraat

Een belangrijk deel van het kerkelijk werk bestaat uit het omzien naar elkaar, in goede en minder-goede tijden. Door het bezoekwerk, een telefoontje of het sturen van kaarten willen we meeleven met ieder die daaraan behoefte heeft. De contactpersonen onderhouden daartoe contact met zoveel mogelijk gemeenteleden. Ook de ouderlingen en de wijkpastor besteden veel tijd aan dit belangrijke werk.
Indien u behoefte heeft aan verder contact, kunt u contact opnemen met de wijkpastor.