Het kerkgebouw

De Pelgrimskerk

Het kerkgebouw de Pelgrimskerk is gelegen op de kruising van de Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan, in het centrum van Zoetermeer. Het gebouw is in 1932 gebouwd door aannemer Jan van Os naar plannen van architect B.W. Plooij. In 2017 vierden we het 85-jarig bestaan van dit kerkgebouw. 

In de loop der tijd zijn er een aantal verbouwingen/aanpassingen geweest, maar die hebben de oorspronkelijke staat van de kerk niet aangetast.
De buitenkant van de kerk is tot gemeentelijk monument verklaard.
 

 

't Centrum en het Gonk

De wijkgmeente maakt naast de Pelgrimskerk ook gebruik van het bijgebouw 't Centrum achter de kerk aan de Frans Halsstraat.
Elke zondagmorgen is iedereen welkom om na afloop van de dienst koffie, thee en/of limonade te komen drinken in 't Centrum. Naast kerkelijke activiteiten wordt 't Centrum regelmatig verhuurd voor feesten en partijen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de beheerder.'t CentrumGonk

Het  Centrum en het Gonk. Het Gonk huisvest het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zoetermeer en "De Pelgrim".