Pelgrimskerk Zoetermeer

Nieuws: Kerstnacht dienst samen met Regenboog en Oase in de Pelgrimskerk om 21:30 op 24 december 2019

contact

De voorganger

Momenteel vakant.

Voor zeer dringende zaken kunt u contact op nemen met ds. Carina Kapteyn dsmckapteyn8gmail.com (vervang 8 door @) 079-3478533

De scriba

De scriba van de wijkkerkenraad is Els Alebregtse scribavandepor8gmail.com (vervang 8 door @).


De beheerder

Voor het reserveren van ruimten in de kerk of de bijgebouwen kan contact worden opgenomen met de beheerder dhr. Frank van der Beld:

frankvandebeld8hetnet.nl (vervang 8 door @)


Rekeningnummers

Diaconie:
NL47RABO0373712855 t.n.v. Diaconie PGZ Pelgrimskerk

Wijkkas:


Ons kerkgebouw

1ste stationsstraat 86, 2712HK Zoetermeer

trivoo.net