VOLG ONS DE KOMENDE WEKEN ONLINE

De komende weken kunt u elke dag rond 19.00u een mooie inspiratie verwachten en op zondag de eredienst om 10.00u. Om naar de POR kerk online te gaan, klik hier

Laten we elkaar in gebed dragen! Gods zegen gewenst aan u allen!

Gezamenlijke collectes POR

Voor de periode dat we als Pelgrimskerk Oase en Regenboog alleen gezamenlijke online vieringen hebben, doen we de collecte ook samen.

Elke week zijn er twee collectes: de eerste collecte is voor het wijkwerk en de tweede voor een diaconaal doel.

We zullen u elke week via de POR nieuwsbrief en websites informeren over het diaconale doel.

Giften voor het wijkwerk zullen verdeeld worden over de drie geloofsgemeenschappen.

U kunt op verschillende manieren bijdragen:

  • Op de websites vindt u eenvoudige doneer knoppen waarmee u via iDeal een gift kunt doen
  • Overschrijving
    • Wijkwerk: NL91 INGB 0007 2299 26, t.n.v. Prot. wijkgemeente Pelgrims kerk De Regenboog o.v.v. collecte
    • Diaconie: RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. collecte

Wilt u dat uw bijdrage een specifieke bestemming krijgt, doneer dan via een overschrijving en vermeld het in de omschrijving.


Collecte Diaconie

Pinkstercollecte van Kerk in Actie is bestemd voor de jonge kerk in Marokko.

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Steun deze kleine maar groeiende kerk in Marokko.

Welkom

Hartelijk welkom op de site van de Pelgrimskerk in Zoetermeer!
"Al ruim 85 jaar omzien naar God en naar elkaar"  Kijk gerust rond op deze site en leer zo onze wijkgemeente kennen.

NIEUWS | Erediensten | Activiteiten

Regelmatig video boodschappen van onze pastors nu we geen kerkdiensten hebben i.v.m. de corana uitbraak zie: videos

Door Covid-19 corona virus bent u welkom bij onze POR-kerkdiensten ONLINE in ieder geval tot en met 1 juni 2020

De uitbraak van Corona is in Nederland een feit en zoals u in de media vast vernomen heeft, zijn de laatste dagen opschalende maatregelen getroffen. Er zijn door het kabinet maatregelen genomen geldend voor geheel Nederland tot 1 juni 2020. Zo wordt voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) aangeraden om grotere gezelschappen te vermijden. Deze groep betreft een groot gedeelte van onze drie geloofsgemeenschappen. Daarom zijn er geen kerkdiensten in de kerk maar wel te zien via de website. Ook doordeweekse activiteiten onder de verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad, zullen worden geschrapt.

We houden u de komende tijd via de POR-brede (digitale) nieuwsbrief, de websites van onze geloofsgemeenschappen, mail, WhatsApp en Facebook op de hoogte.

Verder zijn de pastores van de POR telefonisch bereikbaar. Pastorale bezoeken zullen via de telefoon (of Facetime of Skype) plaatsvinden. Tot slot, mocht u vragen of ideeën hebben over alternatieve vormen van kerkdiensten, dan kunt u terecht bij de scriba van de wijkkerkenraad, mevr. Els Alebregtse   scribavandepor@gmail.com


Moderamen en pastores van de POR

Welkom

Hartelijk welkom op de site van de Pelgrimskerk in Zoetermeer!
"Al ruim 85 jaar omzien naar God en naar elkaar"  Kijk gerust rond op deze site en leer zo onze wijkgemeente kennen.

NIEUWS | Erediensten | Activiteiten

Regelmatig video boodschappen van onze pastors nu we geen kerkdiensten hebben i.v.m. de corana uitbraak zie: videos

Door Covid-19 corona virus bent u welkom bij onze POR-kerkdiensten ONLINE in ieder geval tot en met 1 juni 2020

De uitbraak van Corona is in Nederland een feit en zoals u in de media vast vernomen heeft, zijn de laatste dagen opschalende maatregelen getroffen. Er zijn door het kabinet maatregelen genomen geldend voor geheel Nederland tot 1 juni 2020. Zo wordt voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) aangeraden om grotere gezelschappen te vermijden. Deze groep betreft een groot gedeelte van onze drie geloofsgemeenschappen. Daarom zijn er geen kerkdiensten in de kerk maar wel te zien via de website. Ook doordeweekse activiteiten onder de verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad, zullen worden geschrapt.

We houden u de komende tijd via de POR-brede (digitale) nieuwsbrief, de websites van onze geloofsgemeenschappen, mail, WhatsApp en Facebook op de hoogte.

Verder zijn de pastores van de POR telefonisch bereikbaar. Pastorale bezoeken zullen via de telefoon (of Facetime of Skype) plaatsvinden. Tot slot, mocht u vragen of ideeën hebben over alternatieve vormen van kerkdiensten, dan kunt u terecht bij de scriba van de wijkkerkenraad, mevr. Els Alebregtse   scribavandepor@gmail.com


Moderamen en pastores van de POR