Weer naar de kerk!

Vanaf deze week zetten we de deur van onze kerkgebouwen weer regelmatig open. Wat fijn!

Wilt u zeker weten dat we een plek voor u hebben? Meld u dan van te voren aan!

Dat kan via reserveringenpor@gmail.com of telefonisch via 06-49760075 (Els Alebregtse). Geeft u dan even aan om welke bijeenkomst het gaat en met hoeveel personen u wilt komen.

We doen ook een beroep op u om bij tekenen van ziekte thuis te blijven.

Elke zondag (tenzij we de POR viering in de Pelgrimskerk hebben)

Pelgrimskerk

('t Centrum)

10.00

samen de online viering kijken

We hebben momenteel binnen een gezamelijke dienst in de POR op zondag 10:00. We rouleren tussen onze gebouwem Pelgrimskerk, Oase Regenboog. Aanmelden verplicht aangezien we slechts 30 plaatsen te vergeven hebben.VOLG ONS DE KOMENDE WEKEN ONLINE

De komende weken kunt u regelmatig  rond 19.00u een mooie inspiratie verwachten en op zondag de eredienst om 10.00u. Om naar de POR kerk online te gaan, klik hier

Laten we elkaar in gebed dragen! Gods zegen gewenst aan u allen!Collectes

De Pelgrimskerk Oase en Regenboog hanteren vanaf heden een enkel collecterooster.

Elke week zijn er twee collectes, in de nieuwsbrief kunt u lezen voor welke doelen u met uw gift ondersteund.

U kunt op verschillende manieren uw gift geven:

  • Met de GIVT app
  • Overschrijving
    • Diaconie: RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. collectes

Als u bij uw overschrijving "collectes" aangeeft zullen we uw gift gelijk over de doelen verdelen. Is uw gift voor een specifiek doel bestemd geef dat dan aan in de omschrijving.

U kunt ook altijd ons wijkwerk ondersteunen met een gift aan:

Wijkwerk: NL91 INGB 0007 2299 26, t.n.v. Prot. wijkgemeente Pelgrims kerk De Regenboog o.v.v. gift wijkwerk

Hartelijk dan voor uw gift!